สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร. 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชน ฤดูร้อนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ รวมทั้งเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อน

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนชน อากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำ และอาหาร ส่งผลให้อาหารบูดเสียได้ง่าย รวมถึงความร้อนอาจทำให้เกิดการภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนได้ ซึ่งโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำที่สำคัญได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ, โรคอหิวาตกโรค, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, โรคไวรัสตับอักเสบ เอ และไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย สำหรับแนวทางการป้องกันโรคทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ “กินสุก ร้อน สะอาด” กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางตักกับข้าวใส่จาน  และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนประกอบอาหาร รับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ นอกจากนี้ ต้องดื่มน้ำที่สะอาด น้ำต้มสุก หรือน้ำที่บรรจุในขวดที่มีฝาปิดสนิท

         นอกจากนี้ ยังมีภัยสุขภาพในหน้าร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของประชาชนโดยตรง ได้แก่ การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน, การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจมน้ำ ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดถ้าจำเป็นต้องไปใกล้แหล่งน้ำ ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ำเช่นสวมเสื้อชูชีพ หรือ อุปกรณ์ ช่วยลอยน้ำอย่างง่าย เช่นถังแกลลอนพลาสติกเปล่า ผูกเชือกสะพายแล่งไว้กับตัวตลอดเวลา เป็นต้นและขอให้ผู้ใหญ่ในชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัยของแหล่งน้ำในชุมชน และควรมีป้ายเตือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ