สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร.1 เชียงใหม่ เชิญชวนตรวจคัดกรองวัณโรคฟรี ร่วมรณรงค์วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคฟรี ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคมนี้  ร่วมรณรงค์วันวัณโรคสากล 24 มีนาคมของทุกปี

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  ร่วมรณรงค์วันวัณโรคสากล “World TB Day” ซึ่งสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ ได้กำหนดไว้ตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี  โดยปีนี้องค์กรระดับนานาชาติได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ไปในทิศทางเดียวกันคือ YES! WE CAN END TB หรือ “ยุติวัณโรค เราทำได้” สำหรับประเทศไทยในปี 2566 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์ว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 111,000 รายต่อปี และมีการเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคกว่า 12,000 รายต่อปี  ทั้งนี้ วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่แพร่เชื้อจากผู้ป่วยจากการไอ จาม พูดคุย คนที่ได้รับเชื้อจะมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรค เมื่อป่วยก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และครอบครัว แต่เป็นโรคที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะสามารถรักษาหายได้ โดยกินยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ประมาณ 6 เดือน โดยต้องรีบตรวจหา หรือวินิจฉัยให้เร็ว เมื่อมีอาการผิดปกติ หรือเมื่อเรารู้ว่าเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ให้รีบตรวจหาวัณโรคให้เร็วที่สุด ณ โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาตามมาตรฐาน วัณโรครักษาหายได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่น และมีทัศนคติที่ดี ไม่แบ่งแยก ไม่ลดคุณค่า ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยวัณโรค

แพทย์หญิงเสาวนีย์ กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคไตเรื้อรัง HIV  ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค  ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับวัณโรค เช่น ไอเรื้อรัง น้ำหนักลด มีไข้   เข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีเอกซเรย์ปอดฟรี  ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567  เวลา 08.30 – 15.00 น.  ณ คลินิกพิเศษวัณโรคฯ (ฝั่งตรงข้ามสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 5327 6364 ต่อ 107, 224

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ