สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร.1เชียงใหม่ ย้ำ "กินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ" อาจทำให้หูหนวกถาวร หรือเสียชีวิต

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ย้ำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการรับประทานหมูดิบ หรือสุกๆดิบๆ เพราะเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่สัมผัสเนื้อหมูและเลือดดิบด้วยมือเปล่า

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า  โรคไข้หูดับ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตร็ฟโตค็อกคัส โรคนี้สามารถติดต่อจากหมูสู่คน ผู้ที่ติดเชื้อ มักสัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู เช่น น้ำมูก น้ำลาย และผู้ที่มีความเสี่ยง รวมถึงผู้จำหน่าย หรือผู้ที่กินเนื้อหมูดิบ หรือดิบๆสุกๆ โรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) โรคนี้สามารถติดต่อจากหมูสู่คน ผู้ที่ติดเชื้อ มักสัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู เช่น น้ำมูก น้ำลาย และผู้ที่มีความเสี่ยง รวมถึงผู้จำหน่าย หรือผู้ที่กินเนื้อหมูดิบ หรือดิบๆสุกๆ มักพบในชุมชนที่มีการเลี้ยงหมู ในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน และน่าน มีรายงานความเสี่ยงการติดโรคนี้มากขึ้น ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ เช่น ผู้ที่เคยตัดม้ามออก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยติดสุราเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจสำหรับอาการของผู้ที่ติดเชื้อ อาการที่พบ ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน มีไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง บางรายติดเชื้อในกระแสเลือด โดยไม่พบภาวะเยื่อหุ้มสมอง บางรายแสดงอาการไข้ร่วมกับมีผื่น หลอดเลือดอักเสบ และอุจจาระร่วง บางรายติดเชื้อในเลือดอย่างรุนแรงบางรายติดเชื้อในเยื่อหุ้มหัวใจแบบกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่รอดชีวิตบางรายยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ เช่น หูหนวกถาวรทั้ง 2 ข้างและเป็นอัมพาตครึ่งซีก

แพทย์หญิงเสาวนีย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการป้องกันการติดโรค ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ง่าย ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู สัตวบาล หรือสัตวแพทย์ ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ สวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หลังงานเสร็จให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด และดูแลฟาร์มเลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอ  ประชาชนควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ และ ให้ปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนหรือทำให้สุกจนเนื้อไม่มีสีแดง ไม่กินเนื้อและเลือดหมูสุกๆ ดิบๆ ถ้าหากประชาชนมีอาการป่วยหลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจาก เนื้อหมู เลือดดิบๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ ให้รีบพบแพทย์ทันทีและต้องบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบด้วย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ