สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศ ขายทอดตลาดเรือนแถวพักอาศัย จำนวน 1 หลัง (8 ห้อง)

ประกาศ ขายทอดตลาดเรือนแถวพักอาศัย จำนวน 1 หลัง (8 ห้อง) ตั้งอยู่ที่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ