สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
080362566
8 มีนาคม 2566
23 มีนาคม 2566
2566
8 มีนาคม 2566
23 มีนาคม 2566
183440
-
8
0803
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินอื่นๆ
เหมาบริการ
-
-
-