สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง”

14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง”

          กรมควบคุมโรค กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่หลายคนมีการแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ ในวันลาเลนไทน์ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับเพื่อน แฟน คนรัก และมีโอกาสนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ย้ำพกและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับทุกคน ทุกช่องทาง ตามแนวคิด “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere.”

          ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2566 รายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรค ได้แก่ โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน และฝีมะม่วง จำนวนทั้งสิ้น 2,162 ราย โรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ โรคซิฟิลิส รองลงมาคือ โรคหนองใน โรคหนองในเทียม กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ 15 - 24 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ นักเรียน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภูเก็ต รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา และกระบี่ ซึ่งอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคฝีดาษวานร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

          ประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อยุติปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิส โรคหนองใน ในทุกกลุ่มอายุให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรแสนคน และลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ต่อเด็กเกิดมีชีพแสนคน ด้วยการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจ คัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบูรณาการงานป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปพร้อมกับการดำเนินงานป้องกัน ดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ รวมถึงการรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกัน และใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ

          ดร.นพ.หิรัญวุฒิ กล่าวเพิ่ม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อคู่รักและตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโรค โดยสามารถขอรับถุงยางอนามัย ฟรี ที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ หรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในเมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค หมวดถุงยางอนามัย และเลือกหน่วยบริการใกล้บ้าน ซึ่งมีให้เลือกทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก ร้านขายยา จากนั้นกดจองสิทธิ และไปรับถุงยางอนามัยตามวันและเวลาที่จองสิทธิได้เลย ทั้งนี้สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

ติดตามข่าวสาร สคร.11 ทางช่องทาง https://www.facebook.com/photo/?fbid=798237578986162&set=a.315140280629230

#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  #รักฉ่ำปิดจบด้วยถุง #วันวาเลนไทน์

#สายด่วน1422

#กรมควบคุมโรค

#สคร11

ภาพ : freepik

ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ