สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

469/62 โอนงบดำเนินงาน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ จำนวนทั้งสิ้น 3,786,951.65 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ 
1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
9. สถาบันบำราศนราดูร
10. สถาบันราชประชาสมาสัย
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ