สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/3253
24 พฤศจิกายน 2566
6 พฤศจิกายน 2566
2567
7 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566
0
-
3
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง : 4,104,000 บาท