สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/234
24 มกราคม 2567
31 มกราคม 2567
2567
24 มกราคม 2567
31 มกราคม 2567
0
-
3
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง : 1,440,000.00 บาท

 

-