สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2714)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2714)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ