สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ (ตำแหน่งเลขที่ 2699) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มกราคม 2567

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ (ตำแหน่งเลขที่ 2699) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มกราคม 2567


ข่าวสารอื่นๆ