สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
3 เมษายน 2567
-
2567
-
-
5350
-
1
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินบำรุง
เหมาบริการ
131/2567
4 เมษายน 2567
-