สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ชีวิตปลอดภัย จากไข้เลือดออก

บอกกันครั้งที่ 19,736,578 แล้ว เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันก่อนยังมีคนตายเพราะไข้เลือดออกอยู่เลย เศร้าจัง

เอ้า !!!!!! ที่ผ่านมาไม่เป็นไร มาเริ่มกันใหม่ ช่วยกันป้องกันไข้เลือดออก เสียเวลาและโควตาอ่าน 8 บรรทัดของคุณสักนิด อ่านแล้วทำตาม ชีวิตของคุณและคนใกล้ตัวจะปลอดภัย

 


ข่าวสารอื่นๆ