สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างเครื่องกล : 25 ก.ย. 66

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างเครื่องกล : 25 ก.ย. 66

ดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ