สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 35 (วันที่ 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 33/2565 "เตือนเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น พบมากในกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี แนะไม่ซื้อยากินเอง กินยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=27995&deptcode=brc&news_views=72

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ