สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา วิ่งพักตับ

          กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา(วิ่งพักตับ) ในช่วงเข้าพรรษาปี 2566 นี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา (วิ่งพักตับ) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือน และส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการดูแลสุขภาพตนเอง ร่วมออกกำลังกายด้วยการร่วมวิ่ง เน้นย้ำสร้างกระแสสังคมในวงกว้างให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกในครอบครัวลด ละ เลิกเหล้า ตลอดช่วงเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2566 นี้ รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา นำไปสู่การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต และเริ่มต้นการมีสุขภาวะที่ดี ของตนเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชนต่อไป 

          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนประชาชน งดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา “ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มความสุขในครอบครัว และขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปี พ.ศ.2566 สามารถลงนามออนไลน์ได้ที่ http://noalcohol.ddc.moph.go.th/


ข่าวสารอื่นๆ