สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3974 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1347

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ