สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที 1395

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ