สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ร่วมลงพื้นที่เฝ้าระวังและประเมินสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ร่วมลงพื้นที่เฝ้าระวังและประเมินสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียม พร้อมแนะวิธีป้องกัน

#กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ #สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรี #ภัยสุขภาพ #อันตราย #แคดเมียน #ป้องกันโรค #แชร์บอกต่อ

????สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...

???? Facebook สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค : https://www.facebook.com/dpc5.ddc/

???? youtube DPC.5 CHANNEL : https://youtube.com/@dpc.5channel

???? TikTok DPC.5 CHANNEL : https://www.tiktok.com/@dpc5channel


ข่าวสารอื่นๆ