สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ทายากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก.. !!

???? ทายากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก.. !!

.

.

.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ป้องกัน ภัยสุขภาพ "โรคไข้เลือดออก"

???? ไปชมกันเลย...????????

#กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ #สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี #ภัยสุขภาพ #ไข้เลือดออก #ยาทากันยุง #ยุงลาย #ป้องกันโรค #แชร์บอกต่อ

????สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...

???? Facebook สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค : https://www.facebook.com/dpc5.ddc/

???? youtube DPC.5 CHANNEL : https://youtube.com/@dpc.5channel

???? TikTok DPC.5 CHANNEL : https://www.tiktok.com/@dpc5channel


ข่าวสารอื่นๆ