สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ร้อนทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 40 องศา ได้เวลาของ 'โรคฮีทสโตรก' มาถึงแล้ว ทำยังไงดีนะ .

☀️ ร้อนทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 40 องศา ????️

ได้เวลาของ 'โรคฮีทสโตรก' มาถึงแล้ว ทำยังไงดีนะ ????

.

???? โรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heatstroke) ???? เกิดจากภาวะที่ร่างกายร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เป็นอาการที่พบได้ในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงขึ้น และอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 44.5 องศาเซลเซียส ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนได้ง่ายขึ้น

.

ซึ่งเป็นอาการเสี่ยงต่อผู้ที่ทำงานหรืออยู่ในสถานที่ที่มีแดดจัด หรือมีอากาศร้อนอบอ้าว รวมถึงกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด เป็นต้น อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมถึงเด็กและหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน ????

.

แล้วโรคฮีทสโตรก ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

???? ตัวร้อน วิงเวียน ปวดศีรษะ

???? คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย

???? เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นแรง

???? เป็นลม หรือเกิดอาการชัก พูดจาสับสนไม่รู้เรื่อง

.

❓ หากเราไปพบผู้ที่กำลังเกิดอาการฮีทสโตรก ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไร

1.รีบนำผู้ป่วยเข้าที่ร่มหรือที่ที่มีอากาศถ่ายเท จัดร่างกายให้ผู้ป่วยนอนราบ คลายเสื้อผ้าออกให้พอหลวม

2.ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามร่างกาย ซอกคอ รักแร้ และศีรษะ ร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน

3.หากผู้ป่วยหมดสติ ให้จับนอนตะแคงเพื่อป้องกันไม่ให้โคนลิ้นอุดตันทางเดินหายใจ

4.รีบนำผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาล หรือโทรแจ้งได้ที่ สายด่วน 1669 ทันที

.

????️ ทั้งนี้ เราสามารถป้องกันโรคฮีทสโตรกได้ง่ายๆ โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1.ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ หากสูญเสียเหงื่อมากควรดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่

2.สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ควรเลือกเสื้อผ้าสีอ่อน และไม่รัดแน่นจนเกินไป หลีกเลี่ยงใส่เสื้อ ผ้าสีทึบดํา เพราะจะสะสมความร้อนได้

3.ไม่ควรอยู่กลางแจ้งคนเดียว ควรอยู่เป็นกลุ่ม เพราะหากมีอาการผิดปกติ จะได้มีคนช่วยเหลือได้ทัน

4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแดดจัดต่อเนื่องนานเกินไป หรือในสถานท่ีที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

5.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

6.ห้ามทิ้งใครไว้ในรถท่ีจอดอยู่กลางแดด โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะรถอาจมีอุณหภูมิสูงข้ึนภายใน 10-20 นาที หากปิดเครื่องปรับอากาศ

.

???? อากาศร้อนๆ แบบนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพของเราให้ดีกันด้วยนะคะ ????

.

ที่มา : ข้อมูลการเฝ้าระวังเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน (Hot Weather related Deaths Surveillance) กองระบาดวิทยา , กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

????อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค

กดติดตามได้ที่

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

โรครว้ายๆวัยทำงาน

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#อันตราย #โรคฮีทสโตรก #หน้าร้อน

#กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

#กระทรวงสาธารณสุข

#กรมควบคุมโรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#แชร์บอกต่อ

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ