สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-
สธ 0424.3.4/1725
29 พฤศจิกายน 2566
4 ธันวาคม 2566
2567
-
-
744720
-
18
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดจอนแก่น 818/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-