สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

หมอชวนเฝ้าระวังจมน้ำคืนวันลอยกระทง ชวนสร้างพื้นที่ปลอดภัย “หยุดจมน้ำ”

เปิดสถิติจมน้ำเสียชีวิต จากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค พบคนจมน้ำเสียชีวิตในวันลอยกระทงคืนเดียวเฉลี่ย 13 คน และมีความเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 10.6 ความเสี่ยงรองลงมาคือ ลงไปเก็บของมีค่าในกระทง ปล่อยให้เด็กลอยกระทงและอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง พร้อมแนะนำประชาชนอย่าอยู่ใกล้ขอบบ่อ อย่าลงน้ำเก็บสิ่งของมีค่าในกระทง งดดื่มสุราและลงน้ำ ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ ให้มีแสงสว่างเพียงพอ การจัดการท่าน้ำให้มีความแข็งแรง จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ห้ามมิให้ลงไปในแหล่งน้ำ  เพื่อเก็บของมีค่าในกระทง หรือรับปล่อยกระทงกลางน้ำ เพราะจะทำให้เป็นตะคริวจากการแช่น้ำนานๆและจมน้ำเสียชีวิตได้

  นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์จมน้ำเสียชีวิตในภาพรวมทั้งประเทศ เฉพาะในคืนวันลอยกระทงพบคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ย 13 คน และมีความเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 10.6 จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดประเพณีลอยกระทงเน้นย้ำประเด็น ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” โดยร่วมกันกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด คือ ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ห้ามการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีมาตรการความปลอดภัยด้านการจราจร และขอให้ระมัดระวังภัยจากการ “จมน้ำ” เพราะเด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการพลัดลื่นและตกลงไปในแหล่งน้ำได้ง่าย เพราะยังช่วยเหลือตัวเองได้น้อย นอกจากนั้น ยังมีคนบางกลุ่มที่ถือโอกาสลงไปในแหล่งน้ำเพื่อบริการปล่อยกระทง หรือเก็บสิ่งของมีค่าที่มีคนนำไปลอยในกระทง เพราะจะทำให้เป็นตะคริวจากอากาศเย็นและการแช่น้ำเป็นเวลานาน   จึงควรห้ามมิให้เด็กหรือผู้ใหญ่ลงไปในแหล่งน้ำ สำหรับผู้จัดงาน ควรสร้างพื้นที่ลอยกระทงให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะโครงสร้างของท่าน้ำ ต้องตรวจสอบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ จำกัดจำนวนผู้ที่ลงท่าน้ำ หากน้ำลึกควรมีรั้วหรือราวกั้นป้องกันการพลัดตก จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ  มีฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลา และต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน อาทิ เชือก เสื้อชูชีพ เรือเร็ว ห่วงยาง สำหรับพื้นที่ที่จัดให้มีประเพณีลอยกระทงหากจัดงานในวัด สถานศึกษา สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ กฎหมายห้ามมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 และหากเห็นคนตกน้ำอย่ากระโจนลงไปช่วย ให้นึกถึงหลัก 3 ประการคือ  ตะโกน โยน ยืน  คือ ตะโกน : เรียกให้คนมาช่วยและโทร.แจ้ง 1669  โยน : หาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวสำหรับโยนไปช่วยคนตกน้ำ เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้   ยื่น : หาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวยื่นให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ กิ่งไม้ หากช่วยคนตกน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้ว ควรให้การปฐมพยาบาล ซึ่งวิธีการอุ้มเด็กพาดบ่าเป็นวิธีการช่วยเหลือที่ผิด ที่ถูกคือการผายปอดและนวดหัวใจหากพบว่าหัวใจหยุดเต้น และควรเรียกรถพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร  1422


ข่าวสารอื่นๆ