สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ ค่ายา วัคซีน และสารอาหารทางเส้นเลือด

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ขอส่งประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ ค่ายา วัคซีน และสารอาหารทางเส้นเลือด  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ครับ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ