สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง - กำหนดอัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 เรื่อง - กำหนดอัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค  รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ