สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานควบคุม ปัจจัยเสี่ยงและการบาดเจ็บ ตำแหน่งนิติกร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ