สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
15/2566
17 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
2566
17 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
1453700
-
14
2566
สคร.9 นครราชสีมา
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-