สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0426.9(2)/738
29 พฤศจิกายน 2566
7 ธันวาคม 2566
2567
8 ธันวาคม 2566
8 ธันวาคม 2566
815940
-
31
2566
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-