สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

29 กุมภาพันธ์ 2567 ศตม.9.3 สุรินทร์ นิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ของโรคไข้มาลาเรีย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ