สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการคัดกรองต้อกระจก และรักษาด้วยการผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จัดพิธีเปิดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการคัดกรองต้อกระจก และรักษาด้วยการผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ นางษรฉัตร ลภัทธานันท์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ฝ่ายบริการ นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ร่วมลงนามฯ ซึ่งมีแผนดำเนินการตรวจคัดกรองต้อกระจก ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อลดปัญหาการสูญเสียการมองเห็นและตาบอดจากต้อกระจก ในวันที่ 5, 7, 12, 19 และ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง หากตรวจคัดกรองแล้วอยู่ในกลุ่มที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ทางสถาบันฯ จะมีการนัดหมายเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ