กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ (นางสาวชลธิชา หล่าอุดม)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ