กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 14 ตำแหน่ง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ