กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] จะกี่งานบุญก็บ่ยั่น เมื่อรู้ทันป้องกันล้ม

.... การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายของผู้สูงวัย เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีภาวะพฤฒพลังที่ดี (Active Aging)

เข้าสู่ปลายปี กิจกรรม งานบุญ ประเพณี เทศกาลต่างๆ มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านี้ กรมควบคุมโรคห่วงใยผู้สูงวัยให้ห่างไกลพลัดตกหกล้มไปกับแนวคิด "จะกี่งานบุญก็บ่ยั่น เมื่อรู้ทันป้องกันล้ม!!" 

เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ "สังคมสูงวัย” ไปด้วยกันอย่างมั่นคง

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ