กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] กองป้องกันการบาดเจ็บจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลและประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เรื่อง “สานพลังก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (SPEC MM)” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ