กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] กปบจ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กองป้องกันการบาดเจ็บ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานเปิดการประชุม แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กล่าวรายงานการประชุม มีวิทยากร ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายในน้ำ ร่วมให้ความรู้  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ฯ จาก สำนักงานควบคุมโรค 6 ชลบุรี สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น กรุงเทพมหานคร  เทศบาลนครระยอง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

เพิ่มเพื่อน


ข่าวสารอื่นๆ