กองระบาดวิทยา
Responsive image

ระวัง ! อาหารเป็นพิษ - อหิวาตกโรค

<p><strong>จับตาโรคและภัยสุขภาพ&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>DDC&nbsp;</strong><strong>WATCH)</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 มีนาคม2562</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>ระวังอาหารเป็นพิษ-อหิวาตกโรค</strong></p> <ul> <li>โรคอาหารเป็นพิษ&nbsp;เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อน ได้แก่ สารพิษหรือท็อกซินที่แบคทีเรียสร้างไว้ในอาหาร สารเคมีต่าง ๆ โลหะหนักจากพืชและสัตว์ เป็นต้น</li> <li>ข้อมูลจากการรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 และโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-1 เมษายน 2562 พบผู้ป่วยสะสม 27,977 ราย อัตราป่วย 42.76 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต</li> <li>กลุ่มเสี่ยงที่พบอาการป่วยรุนแรง ได้แก่ กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ</li> <li>อาการที่พบมาก ได้แก่ มีไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้</li> <li>10&nbsp;เมนูเสี่ยง ได้แก่ <ul> <li>1. จ่อม/ก้อย/ลาบดิบ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>2. อาหารประเภทยำ</li> <li>3. ส้มตำ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>4. อาหารทะเล</li> <li>5. ข้าวมันไก่&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>6. ข้าวผัด/ข้าวโรยเนื้อปู</li> <li>7. อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>8. ขนมจีน</li> <li>9. สลัดผัก&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>10. น้ำแข็งที่ไม่สะอาด</li> </ul> </li> <li>&ldquo;ระมัดระวังการจัดเตรียมอาหารสำหรับคนหมู่มากหรือกลุ่มใหญ่ และควรรับประทานอาหารภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จ&rdquo;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ