กองระบาดวิทยา
Responsive image

กองระบาดวิทยา สนับสนุนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา เพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอและการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน จังหวัดบึงกาฬ ปี 2567

กองระบาดวิทยา สนับสนุนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา เพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอและการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน จังหวัดบึงกาฬ ปี 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ