กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-
-
13 กันยายน 2566
-
2566
-
-
15000
-
1
2566
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
เช่า
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-