กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและหัวหน้ากลุ่มงานฯ พร้อมทั้งมีการประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ