กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและหัวหน้ากลุ่มงานฯ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/iag/files/one page 22.11.23.png

 

 


ข่าวสารอื่นๆ