สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ ผอ.สคร. 1 เชียงใหม่ นพ.วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และเจ้าหน้าที่สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมดำเนินการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี และไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ ณ ที่ว่าการอำเภอสันติสุข อ.สันติสุข จ.น่าน โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยวิธีการตรวจอุจจาระผ่านกล้องจุลทรรศน์ เป้าหมาย 2,500 ราย ดำเนินการคัดกรอง 2,698 ราย พบผลบวก 111 ราย (ร้อยละ 4.11) การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ เป้าหมาย 100 ราย ดำเนินการตรวจ 156 ราย พบผิดปกติ 6 ราย (ร้อยละ 3.85) สงสัยป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2 ราย และสงสัยป่วยมะเร็งตับ 4 ราย การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เป้าหมาย 500 ราย ดำเนินการคัดกรอง 404 ราย พบผลบวก 23 ราย (ร้อยละ 5.69) เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 17 ราย และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 6 ราย


ข่าวสารอื่นๆ