สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 มีนาคม 2567 นายแพทย์นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมดำเนินการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี และไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยวิธีการตรวจอุจจาระผ่านกล้องจุลทรรศน์ เป้าหมาย 20 ราย ดำเนินการคัดกรองได้ 20 ราย พบผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับ 2 ราย (ร้อยละ 10) การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ เป้าหมาย 100 ราย ดำเนินการได้ 108 ราย พบผู้ป่วยสงสัยมะเร็งท่อน้ำดี 2 ราย (ร้อยละ 1.85) และการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เป้าหมาย 200 ราย ดำเนินการคัดกรองได้ 232 ราย ผลไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ