สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมทีม รมว.กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังคลินิกส่งเสริมการมีบุตร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมทีมนายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังคลินิกส่งเสริมการมีบุตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือสนับสนุนวาระแห่งชาติเรื่องการเพิ่มประชากรภายใต้นโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ร่วมกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) องค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ