สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

หยุดแพร่เชื้อ”ไข้เลือดออก”

ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในเลือด(Viremia) สามารถแพร่โรคได้
ป้องกันโดย
1.ผู้ป่วยทายากันยุง ต่อเนื่อง 5-7 วัน ป้องกันไม่ให้ยุงกัด เพื่อลดการแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปยังผู้อื่น
2.หากในบ้านมีผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกคนในครอบครัวควรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัด
3.นอนในมุ้งและสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
4.หมั่นสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งภายในบ้านและรอบบ้าน

 


ข่าวสารอื่นๆ