สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 อุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี โดย พญ.บุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ ดร. เกศรา แสนศิริทวีสุข และ นางสุชญา สีหะวงษ์ รอง ผอ.,พญ.จินตนา คำภักดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ, นายวันชัย สีหะวงษ์ และ ดร.จุติพร ผลเกิด ผู้ช่วย ผอ., คณะกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สนง.เขตสุขภาพที่ 10 และ สนง.สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี

จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines เขตสุขภาพ ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมนโยบายให้หญิงอายุ 11 -20 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จำนวน 1 ล้านโดส ภายใน 100 วัน พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้แนวคิด ” รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”
โดย จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 กิจกรรมสำคัญได้แก่ การฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหญิงของโรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 590 คน 

นอกจากนั้นยังมีการจัดบูธนิทรรศการความรู้ การประกวดการแสดงท่าทางแคมเปญรณรงค์ “สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง”อีกด้วย
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธี และ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโดย นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์ สสจ.อุบลราชธานี


ข่าวสารอื่นๆ