สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

สคร.10 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 8 เมษายน 2567 แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และผู้บริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยหน่วยงานได้มอบชุดตรวจ HepB&C ชุดเวชภัณฑ์ และยาทากันยุงให้กับพื้นที่ พร้อมทั้งได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (OV) โดยการตรวจอุจจาระประชาชน 138 ราย พบการติดเชื้อ OV 5 ราย (3.62%) และพยาธิสตองจิรอยด์ 1 ราย (0.72%) คัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 66 ราย และตรวจคัดกรอง Hepatitis B&C 300 ราย (HBV Pos = 6 ราย / HCV Pos = 4 ราย) ผู้มีผลตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง NCD (ลดโซเดียม) และบูธนิทรรศการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนร่วมสนุกและแจกของรางวัล ได้แก่ ยาทากันยุง 600 ซอง ทรายทีมีฟอส 300 ซอง สเปรย์กำจัดยุง 24 กระป๋อง เพื่อให้สามารถนำไปป้องกันตนเอง และควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไปได้


ข่าวสารอื่นๆ