สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พญ.บุศณี มุจรินทร์ ผอ.สคร.10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข และนางสุชญา สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายวัชรชัย ครองใจ หน.กลุ่มสื่อสารฯ และทีมผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน มีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆอาทิ คณะกรรมการศปถ.จังหวัดอุบลราชธานี คปภ. ตำรวจ ขนส่ง ศึกษาธิการ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ การปล่อยขบวนรณรงค์ และมีการร่วมกิจกรรมฉีดละอองน้ำเพื่อลดฝุ่น PM 2. ณ ศาลาเรือนไทย และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวสารอื่นๆ