สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ แทนผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ