สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย เรื่อง รับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ และ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ