สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ณ สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ และนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนาสถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ